Nieuws

mrt
22

Concept Natuurbeheerplan Flevoland 2019 vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Concept Natuurbeheerplan 2019 en de bijbehorende elektronische kaart vastgesteld. In het Natuurbeheerplan beschrijft de provincie de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de komende periode. Het nieuwe plan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het vorige, uit 2018. Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijze indienen met betrekking tot het concept voor 2019.

In het Natuurbeheerplan wordt het beheer van natuurgebieden en landschapselementen beschreven. Daarnaast staan er bepalingen over agrarisch natuurbeheer in, inclusief de groenblauwe diensten.

 

Meer informatie is te vinden op de website Natuurbeheerplan Flevoland.

Terug naar overzicht