Nieuws

mrt
22

Half april nieuwe SURF Pop Up open

Vanaf half april kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up projecten. De procedure dit jaar wordt anders ingericht dan in 2016. Het principe van de doorlopende ronde is losgelaten en in plaats daarvan komen er vaste deadlines. De eerste dit jaar is 1 juni. Een tweede deadline is gepland voor september 2017.

Door het instellen van vaste deadlines kunnen aanvragen met elkaar in competitie gaan, in plaats van dat zij individueel worden getoetst aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 

Binnen SURF Pop Up van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), kunnen consortia met ten minste één kennisinstelling en één publieke of private partner subsidie aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek.

 

SURF Pop Up is onderdeel van het kennisprogramma SURF, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het vlak van slimme stedelijke regio’s.

Terug naar overzicht