Nieuws

mrt
22

Friesland komt met € 310.000 extra voor handelsmissies en beurzen

De subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname heeft als doel Friese MKB-ondernemingen te stimuleren bij hun exportactiviteiten. Het budget van de regeling wordt nu door de provincie verhoogd van € 200.000 naar € 510.000. De provincie meldt ook dat sinds de openstelling van de regeling er € 160.000 subsidie is uitgekeerd, aan 43 verschillende ondernemingen.

Gedeputeerde De Rouwe zegt over de subsidie dat deze een extra stimulans is voor mkb-bedrijven om op een buitenlandse beurs te gaan staan of om deel te nemen aan een internationale handelsmissie. "Dit zorgt voor meer exportkansen en versterkt de exportpositie van Fryslân."

 

Met de regeling kan een tegemoetkoming worden aangevraagd in de kosten van een beurs en/of handelsmissie. Maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden vergoed, tot een bedrag van maximaal € 4.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2017, tenminste zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Terug naar overzicht