Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
22

Nieuwe subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant

Op 1 april 2014 wordt in Noord-Brabant een nieuwe subsidieregeling voor schaapskuddes geopend. Eigenaren van gescheperde schaapskuddes, dit zijn rondtrekkende kuddes die niet permanent op een plaats grazen en die gehoed worden door een herder met één of meer honden, kunnen tot en met 30 april een aanvraag voor subsidie indienen.

Het subsidieplafond bedraagt € 132.000, met een maximum van € 14.667 per project. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien het beschikbare subsidieplafond dreigt te worden overschreden, wordt bij het beoordelen van de vragen voorrang verleend aan aanvragers aan wie eerder subsidie werd verstrekt vanuit de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant uit 2012.

Terug naar overzicht