Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
22

Impulsgelden van start gegaan

Op 14 maart vond in het provinciehuis van Noord-Brabant de eerste informatiebijeenkomst over Impulsgelden plaats. De provincie wil met de impulsgelden vernieuwende ontwikkelingen stimuleren; innovaties waardoor de sector minder afhankelijk wordt van overheidsmiddelen, de buitenwereld opzoekt en samenwerkt met andere partijen. De avond was bedoeld om meer duidelijkheid te verstrekken over het doel, de aanpak en de verdeling. De uitvoering van de verdeling en toekenning van Impulsgelden is in handen van het Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc).

Impulsgelden is géén nieuwe subsidieregeling, maar een investeringsprogramma. Dit betekent onder meer, dat er geen voorwaarden zijn, zoals bij subsidies, maar uitsluitend richtlijnen. Het project moet een een innovatief karakter hebben, vraaggestuurd zijn, een aantoonbaar Brabants draagvlak hebben, gebruikmaken van nieuwe samenwerkingsvormen en consistent zijn in doel, opzet en begroting. Het geld kan worden ingezet voor vraaggestuurde projectfinanciering en innovatie- prestatiecontracten (IPC). Bij vraaggestuurde projectfinanciering mag iedereen met voorstel komen. De bkkc-bijdrage is maximaal gelijk aan de private inkomsten, die bijvoorbeeld via sponsoring of crowdfunding zijn verkregen. Bij innovatie-prestatiecontracten zijn meerdere partijen betrokken. Centraal staan innovatie, samenwerking en kennisoverdracht. 

In totaal is in 2013 een bedrag van € 2,15 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld over zes aandachtsgebieden (de ‘kamers’ van het cultuurhuis): Per kamer zijn de volgende bedragen beschikbaar:
• Talentontwikkeling: € 600.000
• Coproductie: € 500.000
• Beeldcultuur: € 400.000
• Dans: € 200.000
• Omgevingskwaliteit: € 300.000
• Collectieve marketing: € 150.000

Om voor Impulsgelden in aanmerking te komen, kan worden volstaan met het opstellen het indienen van een voorstel en een begroting. Beoordeling van de voorstellen vindt in vier opeenvolgende stappen plaats. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Alle plannen, pitches en uitkomsten zijn openbaar.

Terug naar overzicht