Nieuws

feb
22

Zuid-Holland kondigt nieuwe subsidiemogelijkheden voor LEADER aan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ook voor 2019 een openstellingsbesluit bekendgemaakt voor concrete acties op het gebied van de lokale ontwikkelingsstrategieën in de LEADER gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 maart tot en met 1 april 2019. Voor deze periode is in totaal € 1.275.000 beschikbaar.

Van dit bedrag is € 375.000 bestemd voor het gebied Holland Rijnland en € 900.000 voor het gebied Polders met Waarden. De budgetten zijn opgebouwd uit Europese middelen (ELFPO) en middelen vanuit de provincie Zuid-Holland. Subsidies van minder dan € 18.750 worden niet verstrekt. De bijdrage is maximaal 75% van de LEADER steun, tot ten hoogste:

  • € 75.000, voor activiteiten die worden uitgevoerd in het gebied Holland Rijnland, en 
  • € 150.000, voor activiteiten die worden uitgevoerd in het gebied Polders met Waarden. 

Beoordeling vindt plaats volgens een tendersysteem. De aanvragen voor subsidie worden gerangschikt op basis van het advies van de Lokale Actie Groep (LAG) Holland Rijnland of Polders met Waarden. De adviezen zijn gebaseerd op basis van de beoordelingsformulieren. De ingediende aanvragen worden gerangschikt volgens een aantal vastgestelde criteria. Aan elk criterium wordt een wegingsfactor toegekend. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. Projecten moeten op al deze punten minimaal 'voldoende' scoren om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Terug naar overzicht