Nieuws

feb
22

Dinalog opent nieuwe TKI PPS-toeslag calls

Tot en met 30 april 2019 kunnen aanvragen worden ingediend voor twee calls van TKI Dinalog: TKI PPS-toeslag Call 2019 - Duurzaamheid en de TKI-PPS toeslag call 2019 - Legal Topics. Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee bedrijven en een kennisinstelling. Voor de call Duurzaamheid gaat de voorkeur gaat uit naar een stevige betrekking van MKB.

TKI PPS-toeslag Call 2019 - Duurzaamheid:

duurzaamheid is een dwarsdoorsnijdend thema in de hele topsectoragenda. Dit is vertaald in KPIs voor de projecten, met als belangrijkste KPIs CO2-reductie en kilometerbesparing. Er is echter steeds meer behoefte om binnen het thema duurzaamheid meer kennis te ontwikkelen op specifieke onderwerpen. Hiermee kan de Topsector Logistiek ook specifieker bijdragen aan het bevorderen van een duurzamer mobiliteitssysteem voor goederen en mensen. De TKI PPS-toeslag Call 2019 - Duurzaamheid is ingesteld om ruimte te geven aan deze kennisvragen. De call volgt de reguliere TKI voorwaarden, maar geeft alleen mogelijkheden aan projecten die rechtstreeks een duurzaamheidsvraagstuk onderzoeken. 

Voor deze call is een budget van € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt verstrekt voor:

  • industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000 (maximale projectomvang € 600.000, voor maximaal 2 jaar);
  • experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 (maximale projectomvang € 800.000 voor maximaal 2 jaar).

Klik hier voor meer informatie en de calldocumenten.

 

De TKI PPS-toeslag Call 2019 - legal topics:
de call richt zich op toegepast onderzoek. De subsidie is expliciet bedoeld voor de 100% financiering van een AIO. Per indiener kan er maximaal één aanvraag ingediend worden. Voor deze call is een budget van € 300.000 beschikbaar, het maximum per projectaanvraag is € 150.000. 

 

Klik hier voor meer informatie en de calldocumenten. 

Terug naar overzicht