Nieuws

feb
22

Aankondiging call Nederlands Polair Programma

NWO kondigt twee nieuwe calls aan binnen het Nederlands Polair Programma (NPP). Het gaat om een nieuwe beleidsgestuurde call die dit voorjaar open gaat en de Arctische call van het Belmont Forum die 20 februari open is gegaan voor het indienen van aanvragen. Het NPP draagt € 400.000 bij aan deze call voor interdisciplinair onderzoek vanuit de sociale- en natuurwetenschappen, meer specifiek over ‘arctic reslience”, arctic decision-making and solutions for resilience’.

Projectteams voor de Arctische call Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II) moeten internationaal zijn, met een financiële bijdrage van minimaal drie onderzoekfinanciers. De maximale projectbijdrage is € 1,5 miljoen. De deadline is 14 juni 2019.
 

Het budget voor de nieuwe beleidsgestuurde call-for-proposals van het NPP bedraagt circa € 5,5 miljoen. Consortia kunnen projecten van naar verwachting € 1 tot € 3 miljoen aanvragen. Deze werkwijze is afwijkend van de eerdere NPP-calls. Deze call was al aangekondigd op het poolsymposium van afgelopen december. De programmacommissie heeft daarna de ronde zo ingericht dat deze goed aansluit bij de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is gericht op beleidsgestuurde vragen vanuit de vakdepartementen van het Interdepartementaal Polair Overleg, te weten de ministeries van Buitenlandse Zaken; Infrastructuur en Waterstaat; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Economische Zaken en Klimaat. De call wil een wisselwerking creëren tussen beleid en wetenschap, waarbij beide elkaar gedurende het project informeren.

Terug naar overzicht