Nieuws

feb
22

Regio Groningen-Assen zoekt nieuwe projecten met een regionaal en innovatief karakter

De regio Groningen-Assen wil de komende jaren kunnen investeren in projecten die breed gedragen worden vanuit de samenleving, die voor de regio een duidelijke meerwaarde hebben en een sterk innovatief karakter. Hiervoor is tot en met 2020 een budget van € 12 miljoen gereserveerd. Jaarlijks zijn er twee momenten, waarop projecten kunnen worden ingediend. De eerstvolgende deadline is op 23 april 2018.

Het projectvoorstel moet in hoofdlijnen op maximaal 2 pagina's en SMART geformuleerd worden ingediend. De projectdirectie selecteert uit alle inzendingen maximaal 15 voorstellen. Deze voorstellen worden door de aanvragers aan de adviescommissie gepitcht. De adviezen worden in de stuurgroep besproken. Vervolgens wordt een volwaardige aanvraag opgesteld en in behandeling genomen. Projecten moeten bijdragen aan één of meer van de volgende speerpunten:

  • De kwaliteit van stand en land behouden en versterken;
  • Het economisch kerngebied verder ontwikkelen;
  • De interne samenhang tussen steden en regio verder versterken. 

De hoogte van een bijdrage is een percentage in de kosten, tot maximaal € 500.000. De percentages variëren van maximaal 25% voor regionale projecten die één speerpunt dienen tot 50% voor regionale projecten die drie speerpunten dienen. Als innovatiebonus kan maximaal 15% extra worden verstrekt.

Terug naar overzicht