Nieuws

feb
22

Prijsvraag voor plattelandsvernieuwing 'Brood en Spelen' aangekondigd

De voedselproductie loopt tegen grenzen aan, van wat mogelijk is op het gebied van ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting, het dierenwelzijn, maar ook de bedrijfsvoering van de agrariƫrs zelf. Daarom is de prijsvraag 'Brood en Spelen' uitgeschreven. Teams van grondeigenaren en ontwerpers wordt gevraagd om radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken. Het reglement wordt op 1 maart 2018 bekendgemaakt. Deadline voor inzenden is 1 juni 2018.

Uit alle inzendingen worden door een jury zestien teams gekozen. Elk geselecteerd team ontvangt een budget van € 25.000 om het idee verder uit te werken en krijgt daarbij ondersteuning van een team van experts. Om nieuwe allianties te vinden en inspiratie op te doen bij andere deelnemers kunnen belangstellenden een profiel plaatsen op een matchingsite. Verder wordt er een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd in maart en april. Hiervoor kan men zich nu al aanmelden. De inzendingen moeten de zandgronden van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel als locatie hebben. 

 

Brood en Spelen is een gezamenlijk initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, de ministeries van BZK en LNV, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het project wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB's.

Terug naar overzicht