Nieuws

feb
22

Noord-Holland maakt wijzigingen en nieuw subsidieplafond bekend voor HIRB-regeling bekend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nieuwe wijzigingen aangekondigd in de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). Met deze regeling kan een vergoeding worden aangevraagd voor het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in de provincie, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van bedrijven- en haventerreinen wordt vergroot. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 2,1 miljoen.

Naast een openstellings- en wijzigingsbesluit op de regeling hebben Gedeputeerde Staten nog een 'ABCD-lijst' voor 2018 vastgesteld. De ABCD lijsten geven de indicatie van urgentie. Projecten op de A-lijst krijgen 10 punten, projecten op de B-lijst 7, projecten op de C-lijst 4 en op de D-lijst 1 punt. Het geheel zal binnenkort in het Provinciaal blad worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht