Nieuws

feb
22

Meer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers in Zuid-Holland

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 konden jonge landbouwers in Zuid-Holland subsidie aanvragen voor investeringen in hun bedrijf. Hiervoor was een subsidieplafond vastgesteld van € 550.000 beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben besloten, dit bedrag te verhogen tot € 870.000, zodat alle 54 ingediende aanvragen ook daadwerkelijk kunnen worden gehonoreerd.

De regeling 'Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers' stimuleert landbouwers tot en met 40 jaar om fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Hierbij gaat het vooral om de aanschaf van moderne installaties en machines. De subsidie is één van de maatregelen die worden genoemd in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie Zuid-Holland. Het vormt de provinciale uitwerking van de landelijke POP.

Terug naar overzicht