Nieuws

feb
22

Rectificatie gepubliceerd voor gewijzigd subsidieplafond Addressing Root Causes Fund 2016–2021

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het subsidieplafond voor het Addressing Root Causes Fund 2016-2021 onlangs gewijzigd. Het budget is verhoogd. Bij de publicatie op 14 februari 2017 in de Staatscourant is in het gewijzigde bedrag een komma geplaatst in plaats van een punt. Het juiste bedrag luidt: € 126.154.485.

De overkoepelende doelstelling van het Addressing Root Causes Fund 2016-2021 is het wegnemen van de politieke en sociaaleconomische grondoorzaken van 'gewapend conflict en instabiliteit' en 'irreguliere (door)migratie'. Het fonds richt zich op een twaalftal landen. Per doelland zijn er één of meerdere beleidsdoelstelling(en) geselecteerd waarop aanvragen ingediend kunnen worden. Het ARC-fonds stond open voor aanvragen van Nederlandse, internationale en lokale ngo’s of een alliantie daarvan. De regeling is op dit moment niet geopend voor aanvragen. 

Terug naar overzicht