Nieuws

feb
22

Groningen wijzigt openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven

Met de regeling Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven wil de provincie Groningen een bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming in de intensieve veehouderijsector. In het Openstellingsbesluit heeft de provincie een lichte wijziging aangebracht, namelijk dat de overdekte uitloop voor vleeskuikens 'minimaal 20% van het staloppervlak' moet bedragen. In het Openstellingsbesluit was nog slechts sprake van '20% van het staloppervlak'.

Landbouwers kunnen tot en met 14 maart 2017 een subsidieaanvraag indienen voor de regeling. In totaal is een budget van € 2 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal 40% van de subsidiabele kosten worden toegekend, tot maximaal € 100.000.

 

De regeling richt zich op ondernemers in de intensieve veehouderij-sectoren, die in de komende jaren extra willen investeren in de verduurzaming van hun bedrijven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan milieuverbetering, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Terug naar overzicht