Nieuws

feb
22

Friesland publiceert Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor Natuur en Landschap

De provincie Friesland stelt € 2,6 miljoen beschikbaar voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur en landschap. Deze openstelling is onderdeel van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode 20 maart 2017 tot en met 29 mei 2017. Subsidie kan worden verstrekt aan agrarische collectieven en aan samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven met natuur- en landschapsorganisaties.

In deze openstelling wordt onder niet-productieve investeringen een investering bedoeld, die bijdraagt aan het herstel van bestaande droge landschapselementen en de additionele aanleg daarvan. De investeringen dienen plaats te vinden in de geografisch aangewezen leefgebieden voor droge dooradering, zoals aangegeven op de Leefgebiedenkaart. De maatregel moet een directe link hebben met de landbouw.

 

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en minimaal € 40.000 per project. Per gebied mag de subsidie maximaal het volgende bedragen:

  • Zuidoost Friesland: € 1.750.000;
  • Noardlike Fryske Wâlden: € 575.000;
  • De Wadden: € 225.000;
  • Het Lege Midden: 50.000.

Terug naar overzicht