Nieuws

feb
22

Filmfonds publiceert nieuwe oproep voor ontwikkeling kinder- en jeugdfilms

Het Nederlands Filmfonds heeft, in samenwerking met de Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), een ontwikkelingsfonds opgericht, waarmee de scriptontwikkeling van originele ideeën voor kinder- en jeugdfilms kan worden ondersteund. Aanvragen kunnen in twee termijnen worden ingediend. De deadlines zijn 14 maart en 12 september 2017. De oproep is bedoeld voor productiemaatschappijen, die minimaal twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, de EER of in Zwitserland gevestigd zijn.

De bijdrage wordt verstrekt vanuit het Deelreglement Ontwikkeling van het Filmfonds en bedraagt maximaal:

  • € 10.000 voor de treatment of rewrite van een scenario; 
  • € 20.000 voor de scenariofase; 
  • € 2.500 voor een scriptcoach/adviseur;
  • € 1.000 vertaalkosten per fase.

De producersfee en overhead over de door het Fonds subsidiabel geachte ontwikkelingskosten is niet hoger dan 15%.

Terug naar overzicht