Nieuws

feb
22

Monumentenfonds1818 geeft extra stimulans voor projecten op het gebied van restauratie, herbestemming en verduurzaming

Het Monumentenfonds 1818 verstrekt sinds een aantal jaar laagrentende leningen aan monumenteneigenaren in de regio Haaglanden. Met ingang van 1 januari 2016 is het bedrag dat in de vorm van een lening kan worden verstrekt, verdubbeld. Er kan minimaal 10.000 en maximaal 400.000 aan krediet worden aangevraagd. 
 
Tot de verhoging van het maximaal te lenen bedrag werd begin dit jaar besloten om het in stand houden van monumenten in de regio een extra impuls te geven. Een nieuwe bestemming kan het gebruik en daarmee de mogelijkheden tot behoud vergroten. Daarnaast krijgt het monument opnieuw een maatschappelijke rol, doordat deze vaak toegankelijk wordt voor een breed publiek. Om een monument een tweede leven te geven, zijn meestal ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Ook kan het nodig zijn hele nieuwe verdiepingen in het pand te bouwen. Ten slotte zijn duurzaamheidsmaatregelen belangrijk voor het hernieuwde gebruik van een monument.
 
De aanvragen, die bij het Monumentenfonds 1818 zijn ingediend, worden inhoudelijk beoordeeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De financiële beoordeling wordt verzorgd door het Nationaal Restauratiefonds.
 
 

Terug naar overzicht