Nieuws

jan
22

POP3 Zeeland binnenkort open voor niet-productieve investeringen water

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zeeland hebben een nieuwe openstelling vastgesteld voor de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland (POP3ZE).

De nieuwe openstelling betreft de regeling 'Niet-productieve investeringen water 2020'. Deze regeling wordt van 3 februari tot en met 24 februari 2020 opengesteld met een subsidieplafond van € 1.090.000.

In aanmerking voor ondersteuning komen niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Het gaat hierbij om investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw.

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 250.000 bedragen.

Zie ook: https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-21-januari-2020 en https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/openstelling_pop-3_subsidies_niet-productieve_investeringen_water_2020.pdf

Terug naar overzicht