Nieuws

jan
22

NWO opent vierde oproep programma Duurzame watertechnologie

NWO heeft de vierde oproep in het kader van het programma Duurzame watertechnologie geopend.

Het programma richt zich op het ontsluiten van nieuwe kennisgebieden ten behoeve van duurzame watertechnologie. Het programma omvat delen van het brede veld dat loopt van waterbehandeling, waterhergebruik tot aan het produceren van schoon water uit zout water, verontreinigd water of vocht uit de atmosfeer, om grondwatervoorraden te ontzien.

Binnen de nu geopende oproep kunnen consortia van kennisinstellingen en bedrijven uit de watersector, desgewenst aangevuld met andere partners, voorstellen voor innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van watertechnologie indienen. Bij honorering zullen de projecten in de laboratoria van Wetsus in Leeuwarden worden uitgevoerd.

Hoofdaanvragers en mede-aanvragers die financiële steun van NWO aanvragen, moeten gepromoveerd onderzoeker en/of hoogleraar zijn en gedurende de beoogde looptijd van het project een betaalde aanstelling hebben bij een door NWO erkende kennisinstelling. De overige partijen in het consortium moeten bestaan uit minimaal één private sector-partij die meefinanciert. Verder kan het consortium bestaan uit publieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Er kan één onderzoekspositie aangevraagd worden: één promovendus (voor vier of vijf jaar) of één postdoconderzoeker (voor twee tot drie jaar). De subsidie van NWO bedraagt maximaal € 250.000 en kan worden gebruikt als bijdrage in de personeelskosten, bench fee en bijdrage in de directe verbruiksgoederenkosten. De bijdrage van NWO kan niet méér bedragen dan de in cash-bijdrage die consortiumpartners aan Wetsus leveren als bijdrage in de kosten die voortkomen uit het gebruik van Wetsus-faciliteiten. Het NWO-budget, exclusief bijdragen van consortiumpartners, bedraagt € 500.000.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen. Allereerst moeten voorlopige onderzoeksplannen worden ingediend. De deadline hiervoor is 16 april 2020. De deadline voor het indienen van volledige onderzoeksaanvragen is 25 juni 2020.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html

Terug naar overzicht