Nieuws

jan
22

Nieuwe oproep op komst van fonds voor mijnbouw van 'conflictmineralen'

Het Fonds European Partnership for Responsible Minerals (FEPRM) zal eind januari 2020 een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen openen.

Doel van het fonds – dat onder de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) valt – is het verbeteren van de sociale en economische omstandigheden waarin mijnwerkers en hun lokale gemeenschappen moeten leven en werken, door het vergroten van het aantal mijnen en mijnbouwers dat werkt volgens een verantwoorde wijze van mijnbouw. Op deze manier wordt beoogd de link tussen mineraalwinning en conflict tegen te gaan.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven, kennisinstellingen, (semi-)publieke en/of non-gouvernementele organisaties (ngo's) met projecten gericht op het verbeteren van de omstandigheden voor mijnwerkers in zogeheten Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRAs). De subsidie in het kader van de aankomende oproep kan oplopen tot € 800.000.

Zie ook: https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/callforproposal

Terug naar overzicht