Nieuws

jan
22

Hersenstichting steunt onderzoek naar ziektemodificerende behandelingen

De Hersenstichting heeft de oproep 'Ziektemodificerende behandelingen' gepubliceerd. In het kader van deze oproep is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar ziektemodificerende behandelingen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen.

Doel van de oproep is het realiseren van minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen. Hiervoor zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces, zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer kunnen leven met een goede kwaliteit. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet.

De Hersenstichting investeert in die aandoeningen waarvoor de kans dat de behandeling de aandoening vertraagt of stopt, groot is. Om daadwerkelijk resultaten te bereiken, focust de stichting op projecten waarin behandelingen op hun werkzaamheid bij de mens worden onderzocht. De behandelingen kunnen psychologisch, farmacologisch of technologisch van aard zijn en grijpen in op het ziekteproces.

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (één) Nederlandse kennis- of zorginstelling(en). Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan eenmaal als hoofdaanvrager.

Belangrijke voorwaarde is dat het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op 'first in human' klinische studies. Hieronder vallen studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (effictiviteits)studies bij patiënten.

Er zijn twee beurzen van maximaal € 600.000 beschikbaar en één beurs van maximaal € 400.000.

Projectideeën kunnen tot en met 4 maart 2020, 12.00 uur per e-mail worden ingediend. De deadline voor het indienen van de projectaanvraag is 11 juni 2020, 12.00 uur.

Zie voor meer informatie: https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/subsidie/subsidieoproep-ziektemodificerende-behandelingen/

Terug naar overzicht