Nieuws

jan
22

Groningen stelt nieuwe subsidieregeling voor jongerenparticipatie vast

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen hebben de Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020 vastgesteld.

De provincie wil met de nieuwe (nog te publiceren) subsidieregeling jongeren betrekken bij provinciaal beleid en provinciale politiek. Hiervoor wordt jaarlijks € 35.000 beschikbaar gesteld.

Een deel van het budget is voor eigen activiteiten, met betrokkenheid van de provinciale Jongerenadviesraad. De rest van het budget wordt via subsidies besteed aan projecten van derden zoals het jaarlijkse Lagerhuisdebat en het Provinciaal Jeugddebat.

Zie ook: https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Besluitenlijst_GS/Besluitenlijst_GS_2020/Besluitenlijst_GS_2020_-_week_4.pdf

Terug naar overzicht