Nieuws

jan
22

Evaluatie MIT Zuid-Holland: doorgaan met minimaal het huidige budget

De provincie Zuid-Holland heeft de doeltreffendheid van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH) geëvalueerd. Het door de provincie zelf uitgevoerde onderzoek betreft de periode 2015-2018.

De hoofdaanbeveling van het onderzoek – vastgelegd in het Doeltreffendheidsrapport MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2015-2018 – is het continueren van de MIT-regeling met ten minste het huidige budget. Dit omdat de MIT-regeling laagdrempelig is en in een duidelijke behoefte blijkt te voorzien.

Het hoofddoel van de MIT-regeling, het verhogen van het aantal haalbare technische/economische innovaties in het Zuid-Hollandse midden- en kleinbedrijf (mkb), wordt volgens het onderzoek bereikt. Daarnaast komt naar voren dat meer dan 50% van de aanvragers hun innovatieprojecten niet zouden hebben doorgezet zonder ondersteuning vanuit de MIT-regeling.

Ten slotte blijkt dat de gemiddelde omzet van de mkb'ers die MIT-subsidie hebben ontvangen voor hun innovatieprojecten stijgt met 38% en dat de gemiddelde R&D-uitgaven van deze mkb'ers stijgen met 55%.

Kijk voor meer informatie over de evaluatie op: https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/@25641/mkb-innovatiestimuleringsregeling-topsectoren-mit/

Regeling 7 april opnieuw open
Vorige maand meldde Zuid-Holland overigens al dat de MIT-regeling vanaf 7 april 2020 weer wordt geopend voor haalbaarheidsprojecten en vanaf 11 juni 2020 voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum voor beide typen projecten is 10 september 2020, al geldt voor haalbaarheidsprojecten dat het budget meestal al binnen enkele dagen is uitgeput.

De openstelling van de Zuid-Hollandse MIT-regeling vloeit voort uit landelijke afspraken, zowel de nationale MIT-regeling als de regionale varianten daarvan zullen dan ook tegelijkertijd worden opengesteld.

Terug naar overzicht