Nieuws

jan
22

ZonMw publiceert oproep MPNN workshops

Bij ZonMw kunnen tot en met 23 april 2019 aanvragen worden ingediend voor de Medische Producten: Nieuw en Nodig - Workshops. De workshops zijn bedoeld om de onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In de workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. De maximale bijdrage aan een workshop is € 10.000.

Participatie van eindgebruikers bij wetenschappelijk onderzoek is steeds vaker een vereiste bij onderzoekfinanciers in Nederland en de EU. Daarnaast nodigt ZonMw patiëntenorganisaties nadrukkelijk uit om initiatief te nemen om de positie van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek te versterken en ervoor te zorgen dat de prioriteiten van patiënten op de wetenschappelijke onderzoeksagenda komen. Na afloop van de workshop moeten er concrete en tastbare resultaat opgeleverd worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • een herziene wetenschappelijke onderzoeksagenda op basis van de patiëntgedreven onderzoeksagenda;
  • een concept subsidieaanvraag voor indiening bij een nationaal of internationaal onderzoeksprogramma;
  • een plan van aanpak/actieplan om de vervolgstappen (voor financiering) te realiseren.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende workshopkosten: locatie, reiskosten binnen Nederland en/of hotelovernachting en evt. diner voor de deelnemers, communicatie- en publicatiekosten en procesbegeleiding.

Terug naar overzicht