Nieuws

jan
22

Provincie Utrecht wijzigt subsidie voor binnenstedelijke ontwikkeling

Met ingang van 1 januari 2019 is de provincie Utrecht uitgebreid met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Tegelijkertijd neemt in de provincie de vraag naar subsidie voor het aantrekkelijk houden van steden en dorpen toe. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, de Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling te wijzigen. Het subsidieplafond is met ingang van 22 januari 2019 verhoogd tot € 10 miljoen.

De activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten specifiek gericht zijn op binnenstedelijke woningbouw. Subsidie voor een ander expliciet thema dat een bijdrage kan leveren aan de (versnelling van) op de vraag afgestemde toevoeging van woningen aan de woningvoorraad (waaronder energiezuinige woningen, vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap en doorstroming is ook mogelijk. De activiteiten, waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd moeten beschreven staan in het Beleidskader, het Uitvoeringsprogramma of de Actie Agenda Woningmarkt van de provincie. Het initiatief maakt onderdeel uit van het rijksbeleid voor transformatielocaties en/of samenwerkingsafspraken tussen rijk, provincie en regio. 

 

Aanvragen kunnen nog tot en met 31 december 2020 worden ingediend.

Terug naar overzicht