Nieuws

jan
22

Conceptmeldingen voor RVV Verduurzaming

Sinds 21 januari kan een conceptmelding klaargezet worden in het eLoket van RVO voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming. De regeling zelf opent 1 februari a.s. Met de regeling kunnen verhuurders investeren in het verduurzamen van huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of de energieprestaties minimaal drie Energie-Indexstappen te verbeteren.

Met het klaarzetten van de conceptmelding in het eLoket wordt het daadwerkelijk aanmelden en verzenden van de melding op - of na 1 februari aanstaande - makkelijker. U bereidt uw melding goed voor door de volgende punten te checken:

  • Voldoet u aan de voorwaarden?
  • Welke processtappen moet u doorlopen?
  • Hoe maakt u een CSV bestand?
  • Bent u al in bezit van u eHerkenning?

RVO verwacht in het eerste kwartaal een groot aantal meldingen. Alle meldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling binnen komen, worden behandeld. Als uw meldingen voldoen aan de voorwaarden, ontvangt u een voorlopige investeringsverklaring. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan besloten worden om, vanaf de eerste dag van elk kwartaal, de regeling te sluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor is 1 april 2019. RVO zal regelmatig de budgetuitputting actualiseren.

Terug naar overzicht