Nieuws

jan
22

Volgende ronde ZonMw-oproepen lokale initiatieven mensen met verward gedrag 3 april open

Vanaf 3 april a.s. kunnen bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de volgende ronde van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Het gaat om de oproepen voor regionale praktijkprojecten en projecten gericht op gepast vervoer van mensen met verward gedrag. De deadline is 15 mei 2018. Op 18 april organiseert ZonMw in Utrecht een informatiebijeenkomst over de oproepen.

Binnen het programma kan subsidie worden aangevraagd voor de implementatie van de negen bouwstenen voor het ontwikkelen van een lokale sluitende aanpak van verward gedrag. Verder worden toepassingsgerichte projecten gefinancierd op het gebied van onder meer opleidingen, maatschappelijke acceptatie, zelfredzaamheid, melding, gepast vervoer en eerste opvang. De resultaten van de projecten worden gemonitord en geëvalueerd. De negen bouwstenen zijn: Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving, Preventie en levensstructuur, Vroegtijdige signalering, Melding, Beoordeling en risicotaxatie, Toeleiding, Passend vervoer, Passende ondersteuning, zorg en straf en Informatievoorziening.

 

De informatiebijeenkomst begint om 10.00 en duurt tot 13.00. De exacte locatie volgt binnenkort op de website van ZonMw. Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Terug naar overzicht