Nieuws

jan
22

KIEM-hbo 2018 biedt subsidie voor verkennend onderzoek

KIEM-hbo biedt ondersteuning aan hogescholen die in samenwerking met het mkb en de publieke sector verkennend onderzoek verrichten. De regeling staat open voor aanvragen die aansluiten op de innovatieagenda’s van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie. Mogelijke uitkomsten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, product- en dienstconcepten.

Informatie over de topsectoren en de innovatieagenda is te vinden via de webportal www.topsectoren.nl/innovatie. Over de onderwerpen 21st Century Skills en Circulaire Economie vindt u informatie in de Handleiding KIEM-hbo 2018

 

De aanvraag wordt ingediend door de hogeschool. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Aan het samenwerkingsverband nemen minimaal twee deelnemers vanuit de praktijk deel. Hierbij geldt dat minimaal een van deze partners een mkb’er is (met uitzondering van projecten in het thema 21st Century Skills). De regeling sluit op 15 november 2018. Er zijn een aantal ophaaldata bepaald waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. 27 februari 2018 is de eerste ophaaldatum. Het budget voor deze call is € 1,5 miljoen. Per KIEM-hbo projectvoorstel kan maximaal € 20.000 subsidie worden aangevraagd. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000 van de totale kosten bij aan het project.

Terug naar overzicht