Nieuws

jan
22

Friese onderwijssubsidies ook dit jaar weer aan te vragen

Met de subsidieregeling Kultuer en Mienskip kan in de provincie Fryslân een vergoeding worden aangevraagd voor onder meer meertaligheid in het onderwijs en lesuren Fries in het onderwijs. Beide paragrafen worden in april 2018 weer opengesteld voor aanvragen.

De subsidie gericht op het verbeteren of bevorderen van meertaligheid in het onderwijs is bestemd voor activiteiten uit zowel de sector Vroeg- en Voorschoolse educatie (VVE) en het primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) als het voortgezet onderwijs, de regionale en agrarische opleidingscentra en hogescholen. Verder kan er nog subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek op het gebied van VVE, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 april tot en met 31 oktober. Er is € 175.000 beschikbaar. De bijdrage is 100% van de subsidiabele kosten.

 

Met de paragraaf 'Lesoeren Frysk in it ûnderwiis' wil de provincie een toename van het aantal mensen dat Fries kan verstaan, spreken, lezen en schrijven realiseren. De regeling is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die Fries aanbieden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 april tot en met 17 oktober 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 125.000 vastgesteld. De bijdrage is afhankelijk van het type onderwijsinstelling, dat de vergoeding aanvraagt. Deze varieert van € 1.000 per lesuur voor het praktijkonderwijs tot € 1.400 per lesuur per leerjaar van 50 minuten voor het voortgezet onderwijs. 

Terug naar overzicht