Nieuws

jan
22

Call Natuurkunde Vrije Programma's 2018 geopend

Bij NWO kunnen tot en met 1 maart 2018 vooraanmeldingen worden ingediend voor de call voor Natuurkunde Vrije Programma's. De Vrije Programma's zijn bedoeld voor toponderzoek met een overtuigende fysische en/of technisch-fysische doelstelling. De voornaamste kenmerken zijn - naast wetenschappelijke kwaliteit - focus, kritische massa en cohesie. Er is een budget beschikbaar van ca. € 10 miljoen, waarmee 4 à 5 aanvragen gehonoreerd zullen worden.

De pre-proposals mogen maximaal een lengte van 2.500 woorden hebben (exclusief referenties en budget). Een aanvraag kan worden ingediend door (consortia van) hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van een Nederlandse universiteit, of in vaste dienst van NWO-I of van een andere onderzoeksorganisatie, die (mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Ook met een 'tenure track' positie, een Vidi-subsidie of een Vici-subsidie, kan een aanvraag mee worden ingediend. Deze aanvragen moeten echter wel een verklaring van de decaan/directeur meesturen waaruit blijkt dat ze na afloop van hun positie uitzicht hebben op een vast dienstverband.

 

De gemiddelde looptijd van de Natuurkunde Vrije Programma's is vijf jaar met een gemiddeld budget van € 2,2 miljoen. NWO nodigt onderzoekers ook uit om ook kleinere programma-aanvragen. Deze hebben een ondergrens van € 1 miljoen. De aan te vragen middelen worden onderscheiden in personeelsplaatsen, materieel budget en apparatuur.

 

De deadline van een full proposal is 28 augustus 2018.

Terug naar overzicht