Nieuws

jan
22

€ 1,6 miljoen voor aanloopsteun luchtvaartmaatschappijen in Limburg

Onlangs maakten Gedeputeerde Staten van Limburg de Nadere subsidieregels tenderregeling aanloopsteun luchtvaartmaatschappijen bekend. Voor deze regeling is nu ook een openstellingsbesluit gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 8 februari 2018. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 1,6 miljoen.

De subsidieregeling is bedoeld voor het vergroten van het aantal lijnverbindingen op Maastricht-Aachen Airport, zodat het regionale vestigingsklimaat en het inkomend toerisme kan worden versterkt. De verdeling van het beschikbare budget vindt plaats volgens een aantal vastgestelde criteria met indicatoren waaraan punten kunnen worden toegekend. Het gaat hierbij om:

  • het aantal te verwachten passagiers;
  • de mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van en score elektrisch vliegen op en vanaf Maastricht-Aachen Airport;
  • het tijdelijk vergroten van de frequentie van de betreffende en score lijnverbinding in de periode van de TEFAF.

De behaalde punten per indicator worden bij elkaar opgesteld. Het project met de meeste punten komt als eerste voor subsidie in aanmerking. Indien meerdere aanvragen een gelijk aantal punten scoren en het subsidieplafond hiermee zou worden overschreden, vindt toekenning plaats door middel van loting.

Terug naar overzicht