Nieuws

jan
22

€ 12 miljoen voor nieuwe seed capital fondsen binnen de zorgsector

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat stellen € 12 miljoen beschikbaar voor startende ondernemingen die een innovatie in de zorgtechnologie ontwikkelen. Het bedrag wordt toegewezen aan drie fondsen via de SEED Capital regeling: Health Innovation Fonds III, Healthy Capital I en Holland Venture Zorg Innovaties II. Naast de algemene openstelling zijn er in 2017 specifieke openstellingen voor de health sector geweest.

Closed-end participatiefondsen die investeren in risicovolle ondernemingen van technostarters en/of creatieve starters, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de SEED Capital-regeling. Het budget voor de tender in 2018 is € 24 miljoen. De tender sluit op 31 maart. 

 

De maximale bijdrage vanuit het ministerie is even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen. Voor een lening via de SEED Capital-regeling geldt de volgende terugbetalingsregeling: 

  • vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend;
  • daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald;
  • zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten ook weer in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

U richt met minimaal drie aandeelhouders of drie vennoten een fonds op, het fonds heeft de vorm van een NV, BV, CV of een VOF. Het fonds richt zich uitsluitend op het wegnemen van de 'equity gap' bij de technostarter en/of creatieve starter. Het aanvraagproces is in drie fasen verdeeld: 1. het idee, 2. het concept en 3. de aanvraag. Om tot een goed fondsplan te komen, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor fase 2 en fase 3 verschillende documenten met extra informatie aan. U kunt ook contact opnemen om het idee en concept fondsplan aan hen voor te leggen.

 

Ondernemers kunnen direct terecht bij de investeringsfondsen. Klik hier voor het overzicht met de fondsen. 

Terug naar overzicht