Nieuws

jan
22

ZonMw publiceert oproep Derde evaluatie Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Ä 450.000)

Bij ZonMw kunnen tot en met 12 maart 2015 aanvragen worden ingediend voor de oproep Derde evaluatie Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding via het programma Evaluatie Regelgeving. Dit programma richt zich op het op adequate wijze uitzetten en bewaken van wetsevaluaties. Wetsevaluaties vormen een belangrijk instrument ter waarborging van de kwaliteit van wetgeving. Hiertoe worden de doeltreffendheid en (neven)effecten van een wet onderzocht.

Voor dit evaluatieonderzoek is maximaal € 450.000 beschikbaar. De duur van het evaluatieonderzoek bedraagt ten hoogste twaalf maanden. Iedereen kan in principe een aanvraag indienen. De voorkeur gaat echter uit naar een multidisciplinaire onderzoeksgroep waarbij gezien de complexiteit van het evaluatieonderzoek een duidelijk voorkeur is voor een samenwerkingsverband tussen meerdere organisaties.

Doelstelling van het evaluatieonderzoek is inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de Wet toetsing levensbeëindiging en het volgen van de ontwikkelingen in de praktijk van medische beslissingen rond het levenseinde. Het evaluatieonderzoek moet meer kennis opleveren dan op grond van de eerdere onderzoeken beschikbaar is. Tegelijkertijd is er sprake van continuïteit met de eerdere evaluatieonderzoeken. Het evaluatieonderzoek dient ook een actualisatie van de wetsevaluatie van 2007 en 2012 te bieden.

Terug naar overzicht