Nieuws

jan
22

Roadmap Catalysis for the Netherlands gepubliceerd

Binnen de chemische sector is katalyse een cruciale discipline. In de zojuist verschenen ‘Science and Technology Roadmap Catalysis – Catalysis- Key to a sustainable future’ beschrijven onderzoekers uit wetenschap en bedrijfsleven welke belangrijke bijdragen de Nederlandse katalyse nu levert en wat de plannen voor de komende 10 ŕ 20 jaar zijn.

De roadmap is opgesteld door een kernteam van onderzoekers uit wetenschap en bedrijfsleven, ondersteund door het Nederlands instituut voor onderzoek in de Katalyse (NIOK), de industriële adviesraad van NIOK (VIRAN) en NWO Chemische Wetenschappen.

Terug naar overzicht