Nieuws

jan
22

Openstellingen voor Operationeel Programma Oost 2014-2020 (OP OOST)

In februari 2015 zal in Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) het nieuwe Europese subsidieprogramma onder EFRO worden opengesteld. OP-Oost richt zich voornamelijk op innovatieve MKB-bedrijven en kennisinstellingen, die actief zijn in de sectoren High Tech Systems & Materials, Life Sciences & Health, Agro & Food, Energie en Milieutechnologie en crossovers tussen deze sectoren. Medio februari zal de Voucherregeling wordt gepubliceerd. In de loop van 2015 volgen waarschijnlijk vier aanvullende openstellingen:Regeling kleine innovatieprojecten;
Regeling grote innovatieprojecten;
Regeling proeftuinen;
Clusters en netwerken.


Op de website van het programma vindt u hier al informatie over.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De uitvoering van het programma is ondergebracht bij de Provincie Gelderland (Managementautoriteit).


Op het niveau van de lansdelen en in samenspraak met Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland het beste kunnen worden ingezet op (slechts) twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd. De EFRO-middelen worden ingezet op de volgende thema's: innovatiebevordering (thema 1) en de overgang naar een koolstofarme economie (thema 4). Landsdeel Oost kiest daarbinnen voor de inzet op de onderstaande investeringsprioriteiten:

1B: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

4F: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Terug naar overzicht