Nieuws

jan
22

Limburg publiceert subsidieregeling voor media-innovatie

Limburg heeft de Nadere subsidieregels media-innovatie gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven, non profit-organisaties en particulieren. Er kan subsidie worden verstrekt voor het (mede) mogelijk maken van projecten, gericht op digitale infrastructuur, publicatieomgevingen en / of structuurversterkende maatregelen.

De indientermijn sluit op 31 mei 2015. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 800.000. Er is maximaal € 150.000 per aanvrager en per project worden verstrekt.

Terug naar overzicht