Nieuws

jan
22

Friesland legt Natuurbeheerplan 2016 ter inzage

Het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân ligt vanaf zaterdag 24 januari 2015 ter inzage. Hierin wordt jaarlijks aangegeven, waar subsidie mogelijk is voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe ontwerp is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het huidige Natuurbeheerplan. Vanaf 2016 is subsidie alleen nog aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven. Friesland kent zeven van dergelijke collectieven.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan beschrijft de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Terug naar overzicht