Nieuws

jan
22

Extra budget voor verdere verbetering van jeugdzorg

Staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) stelt extra budget ter beschikking om nog betere werkwijzen te ontwikkelen voor preventieve hulp aan kwetsbare gezinnen. Het geld gaat naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Het NJi gaat innovatieve projecten van instellingen financieren en ondersteunen. Ook bouwt het NJi een netwerk, waarin kennis over de jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt gedeeld en verspreid. Verder wordt er een prijs ingesteld voor gemeenten, die de regie op de jeugdbescherming en jeugdreclassering vernieuwend inrichten.

Uit recente cijfers van het ministerie is gebleken, dat er steeds minder kinderen onder toezicht staan. Het aantal daalde sinds 2010 met 20%, tot 26.354 in 2014. Door een slimmere manier van werken worden ouders en kinderen sneller geholpen, waardoor kinderbescherming vaak korter of helemaal niet meer nodig is. Om deze daling ook in het nieuwe jeugdstelsel door te zetten, heeft staatssecretaris Teeven extra geld ter beschikking gesteld..

Terug naar overzicht