Nieuws

jan
22

Addendum gepubliceerd bij de 2014 CEF Transport Call

De Europese Commissie heeft een addendum gepubliceerd bij de oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarenwerkprogramma 2014 voor subsidies op het gebied van de trans-Europese vervoersinfrastructuur in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen voor de periode 2014-2020. Deze call is op 11 september 2014 gepubliceerd. Aanvragen kunnen tot en met 26 februari 2015 worden ingediend. U kunt het addendum vinden op de website van het Connecting Europe Facility (CEF) programma.

Terug naar overzicht