Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
22

Provincie Gelderland gaat investeren met revolverende middelen

De provincie wil in totaal € 100 miljoen met revolverende middelen investeren. Via het nieuw te vormen ‘Topfonds Gelderland’ zal € 70 miljoen worden ingezet. Het wordt een overkoepelend fonds. Het al bestaande Investerings- en Innovatiefonds Gelderland (IIG) en de MKB Kredietfaciliteit Gelderland worden daar op termijn ook in ondergebracht. Voor investeringen in de erfgoedsector zal het daarnaast deelnemen in het Nationaal Restauratiefonds.

Het Topfonds Gelderland zal uitsluitend met anderen co-investeren in marktfondsen die zich richten op voor de provincie relevante sectoren van de economie. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de beschikbare revolverende middelen te verdelen over de volgende vier beleidsgebieden:
• innovatie;
• duurzame energievoorziening;
• cultuur/cultuurhistorie;
• breedband.
Provinciale Staten nemen daarover in februari een besluit.

Andere instrumenten die de provincie Gelderland aan bedrijven beschikbaar stelt zijn vouchers, leningen en subsidies. Deze middelen worden beschikbaar gesteld via de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011.

Terug naar overzicht