Nieuws

dec
21

TVL-regeling nu ook voor financiële holdings en beleggingsinstellingen

Er is een wijziging van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) gepubliceerd.

De regeling is met ingang van 26 november 2020 een tweede maal opengesteld. De reikwijdte van de regeling is voor deze tweede openstelling verbreed naar nagenoeg alle sectoren van de economie. Uitgezonderd zijn (onder andere) alle ondernemingen die in de Standaard bedrijfsindeling vallen onder categorie 'Financiële instellingen'.

Gebleken is echter dat ondernemingen die in het handelsregister zijn ingeschreven onder Sbi-codes 64.2 (financiële holdings) en 64.30.3 (beleggingsinstellingen met beperkte toetreding) in beginsel geen financiële instellingen zijn en niet tot de financiële sector behoren.

Deze ondernemingen voeren in veel gevallen een andere activiteit uit als hoofd- of nevenactiviteit waarmee ze wel tot de doelgroep behoren van de regeling. Zij zijn in dit opzicht bovendien vergelijkbaar met de ondernemingen met Sbi-code 70.1 (niet-financiële holdings), die als hoofdactiviteit is uitgesloten van de regeling. Deze ondernemingen zijn ten onrechte uitgesloten van subsidie. Deze omissie is nu hersteld.

Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Terug naar overzicht