Nieuws

dec
21

Openstelling en subsidieplafond 2021 voor DHI-regeling gepubliceerd

Er is een nieuwe openstelling en bijbehorend plafond gepubliceerd voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Voor 2021 is € 4 miljoen beschikbaar voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

Aanvragen kunnen van 15 januari tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen die in 2020 in de tweede openstelling zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2021 nog niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond van 2021.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

Terug naar overzicht