Nieuws

dec
21

Nieuwe regeling voor gebruik uitkomstinformatie patiënt/zorgverlener

De Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 (SABESL) is gepubliceerd.

Doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen. Voor de looptijd van de regeling (2021-2025) is een budget van € 5 miljoen per kalenderjaar beschikbaar.

Op basis van de regeling, een vervolg op het Beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019 (TKZ19), wordt subsidie verstrekt voor projecten waarin wordt samengewerkt tussen de eerste- en de tweede- en/of derdelijns curatieve zorg, waarbij het initiatief voor de activiteiten uit de eerstelijn komt. De aanvrager verricht de activiteiten in samenwerking met voor die activiteiten relevante partijen, waaronder in ieder geval de patiëntengroep waar de zorg zich op richt.

Vanuit de regeling kan aan een instelling een projectsubsidie worden verstrekt voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen. Er wordt jaarlijks een thema vastgesteld. In 2021 is de regeling gericht op projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg.

De subsidie bedraagt ten hoogste € 1 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Zorginstituut Nederland. De aanvraagperiode zal naar verwachting in januari 2021 van start gaan en drie maanden lopen.

Zie voor meer informatie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen

Terug naar overzicht