Nieuws

dec
21

Kabinet komt met tegemoetkoming voor voorraad gesloten detailhandel

Het kabinet heeft vrijdagmiddag besloten een aantal gerichte tegemoetkomingen toe te voegen aan het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad.

Tot de instelling van de extra tegemoetkomingen is besloten in verband met de op 15 december inwerking getreden strengste lockdown tot nu toe. De meest in het oog springende extra tegemoetkoming betreft de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De lockdown raakt de verplicht gesloten detailhandel hard. Winkeliers hebben hun voorraden aangevuld voor de feestdagen. Deze voorraad is bij heropening minder waard, of kan helemaal niet meer worden verkocht. Winkeliers krijgen daarom de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel.

De opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is € 20.160 en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Alleen non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen de opslag. Ze moeten in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan ingeschreven met detailhandel als de hoofdactiviteit van hun bedrijf. Als ze TVL aanvragen, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) past de TVL-adviestool en het aanvraagformulier zo snel mogelijk aan de nieuwe wijziging aan. Ondernemers hoeven hier niets extra voor te doen.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/18/kabinet-breidt-steunpakket-uit-vanwege-verzwaarde-lockdown en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/detailhandel-krijgt-eenmalige-opslag-voorraad-gesloten-detailhandel-vgd

Terug naar overzicht