Nieuws

dec
21

Waterschap Aa en Maas maakt budgetten bekend voor twee subsidieregelingen

Het waterschap Aa en Maas heeft de subsidieplafonds bekendgemaakt voor de Stimuleringsregeling Klimaatactief bebouwd gebied 2016-2021 en de Subsidieregeling Peelvenen Aa en Maas. Voor subsidieaanvragen die worden ingediend in 2019 wordt respectievelijk € 152.000 en € 160.000 beschikbaar gesteld.

De Stimuleringsregeling Klimaatactief bebouwd gebied is bedoeld voor het nemen van kleine, klimaatbestendige maatregelen in het werkgebied van het Waterschap Aa en Maas. De bijdrage is 30% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 5.000.

 

Het waterschap Aa en Maas wil het hoogveen in de Peel in stand houden en ontwikkelen. Om verdroging tegen van het gebied tegen te gaan is de Subsidieregeling Peelvenen vastgesteld. Hiermee kunnen initiatieven van derden worden gerealiseerd. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn het verbeteren van het milieu, het in stand houden van cultuurhistorie, het ontplooien van recreatiekansen of het herstellen van natuur. De bijdrage is 50% van de kosten, tot maximaal € 25.000.

Terug naar overzicht