Nieuws

dec
21

Subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) verandert ingrijpend

De DEI subsidie was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Vanaf 2019 zal het accent verschuiven naar de doelen van het Klimaatakkoord. CO2-reductie wordt belangrijker en komen er nieuwe thema's bij, zoals innovaties rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap. De regeling wordt naar verwachting begin februari in de Staatscourant gepubliceerd.

Ook wordt de aanvraagprocedure gewijzigd. De DEI kent geen tenders meer. De projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 

 

Naast de reguliere DEI-projecten kunnen ondernemers ook kortlopende projecten indienen. Deze hebben een looptijd tot eind 2019 (als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt). Of de looptijd is maximaal 1 jaar (als alle deelnemers minder dan € 125.000 ontvangen). Het gaat hierbij om projecten die specifiek gaan over:

  • CO2-reductie in de industrie, inclusief CO2-afvang en -opslag (CCUS) en recycling;
  • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, inclusief maatschappelijk vastgoed;
  • flexibilisering van het elektriciteitssysteem;
  • ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit via wind en zon.

Terug naar overzicht