Nieuws

dec
21

Subsidiemogelijkheden voor groene schoolpleinen en slimme en duurzame mobiliteit in Overijssel

Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 zal worden uitgebreid met twee paragrafen. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs in hun vergadering besloten. Vanaf 3 januari kunnen bedrijven en organisaties aanvragen indienen voor voor activiteiten gericht op spitsmijding én de reductie van CO2 in Overijssel. Basisscholen in Overijssel kunnen vanaf 11 januari subsidie aanvragen voor de vergroening van hun schoolplein.

Voor de Subsidie slimme en duurzame mobiliteit Overijssel kunnen er aanvragen worden ingediend tot en met 30 november 2019, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Voor 2019 is in totaal € 250.000 beschikbaar, waarvan € 100.000 voor de regio Twente en € 250.000 voor de regio West Overijssel. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 50.000. Subsidies van minder dan € 500 worden niet verstrekt. De subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten mag niet meer zijn dan 15% van de totale subsidie. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag moet er contact worden opgenomen met de mobiliteitsmakelaar van de provincie voor een startgesprek. 

 

De subsidie Groene Schoolpleinen is eveneens tot 30 november 2019, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt, geopend voor aanvragen. Er is € 1 miljoen beschikbaar. Per schoolplein wordt maximaal € 10.000 verstrekt, waarvan in totaal ten hoogste € 2,500 per schoolplein voor ontwerp en procesbegeleiding. 

 

Binnen het Uitvoeringsbesluit zullen daarnaast vijf paragrafen worden ingetrokken. Verder zullen diverse paragrafen inhoudelijk, tekstueel of toelichtend worden gewijzigd. Het geheel zal naar verwachting op 2 januari 2019 in het Provinciaal blad bekendgemaakt worden. 

 

 

Terug naar overzicht