Nieuws

dec
21

Noord-Holland maakt subsidieplafonds voor 2019 bekend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een groot aantal subsidieplafonds voor 2019 bekendgemaakt. Het besluit bevat tevens van elke regeling de indientermijn en de wijze van verdeling van het beschikbaar gestelde budget.

Het gaat om de volgende subsidies: 

 • Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017: € 200.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 3 oktober 2019; 
 • Cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland, Kansen voor West: € 1.500.000; 
 • Cofinanciering Europese EFRO-programma’s Noord-Holland, Interreg: € 1.000.000; 
 • Uitvoeringsregeling Buurtbusprojecten Noord-Holland 2017: € 152.000. De indientermijn is voor: 
  • een nieuwe buurtbusvereniging: uiterlijk 13 weken na oprichting van de vereniging, 
  • een al bestaande buurtbusvereniging: 1 januari tot en met 1 maart 2019; 
 • Uitvoeringsregeling Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018: € 485.897. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 oktober 2019; 
 • Uitvoeringsregeling Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018: € 7.199.587. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 25 juli 2019; 
 • Uitvoeringsregeling Collectieve zelfbouw,
  • voor de paragraaf initiatief fase: € 476.829. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 oktober 2019;
  • voor de paragraaf planontwikkelingsfase: € 684.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 oktober 2019;
 • Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland 2013
  • voor de paragraaf Weidevogelbiotopen: € 150.000; 
  • voor de paragraaf  Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland: € 500.000; 
  • voor de paragraaf Toeristische overstappunten: € 118.496; 
 • Uitvoeringsregeling bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017
  • voor de paragraaf Bedrijfsverplaatsing: € 500.000; 
  • voor de paragraaf Kavelruil: € 37.500. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 juli 2019; 
 • Uitvoeringsregeling Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018:
  • voor het artikel met betrekking tot verbreding: € 250.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 december 2019, 
  • voor het artikel met betrekking tot structuurverbetering: € 250.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 december 2019, 
  • voor het artikel met betrekking tot verduurzaming: € 250.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 december 2019, 
 • Uitvoeringsregeling Bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg Noord-Holland 2016: € 400.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 juli 2019; 
 • Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015: € 304.000; 
 • Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014: € 2.200.000; 
 • Uitvoeringsregeling Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011: € 150.000;
 • Uitvoeringsregeling Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011: € 400.000; 
 • Uitvoeringsregeling Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017: € 75.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 30 november 2019; 

Indien er geen indientermijn is vermeld, geldt een doorlopende aanvraagperiode. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, tenzij er bij een van de regelingen anders is vermeld. 

 

Terug naar overzicht