Nieuws

dec
21

Nieuwe subsidie voor innovatie bibliotheekvoorziening in Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de eerder aangekondigde Subsidieregeling budget ontwikkeling innovatie bibliotheekvoorziening 2019-2020 bekendgemaakt. De regeling is vanaf 1 januari 2019 geopend voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor vernieuwende projecten voor de transitie naar een toekomstbestendige bibliotheek. Voor 2019 is een subsidieplafond vastgesteld van € 800.000.

De aanvraag moet voor de start van het project en uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar waarin de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Indien de aanvraag niet wordt ingediend door de huidige POI, Biblionet Groningen, geldt als voorwaarde dat er intensief met Biblionet Groningen wordt samengewerkt.

 

De regeling is de opvolger van de De Beleidsregel Budget Ontwikkeling Innovatie Bibliotheekvoorziening van de provincie Groningen, die per 1 januari wordt ingetrokken. 

 

 

Terug naar overzicht