Nieuws

dec
21

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden stelt ruim € 100.000 subsidie beschikbaar voor duurzaam waterbeheer

Met de regeling Blauwe bewonersinitiatieven van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden kunnen bewoners subsidie aanvragen voor lokale ideeën waarmee het waterbewustzijn en het duurzaam waterbeheer kan worden vergroot. Er wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Voor 2019 is € 102.500 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend door (een groep van) particulieren, een vereniging of een stichting. Het lokaal initiatief moet een zwaarwegend, collectief maatschappelijk element hebben. De bijdrage is maximaal 50% van de kosten, tot ten hoogste € 5.000. 

Terug naar overzicht